Saeco Alkatrészek
   Rasprodaja  |  Moj nalog  |  Sadržaj korpe  |  Plaćanje   
Kategorije
  - Aroma
  - AULIKA Kafemati
  - Brake Point 36
  - Caffe Crema
  - Caffé IT
  - Combi Snack
  - DA7P Italautomata
  - DA7P Plus Italautomata
  - Family és Nagytartályos
  - Gaggia Classic
  - Gaggia New Baby Class
  - Gastro Profi 2
  - Gran Crema
  - Group_500
  - Helyszíni javítás -Bp
  - Incanto De Luxe
  - Incanto SIRIUS
  - Incanto Superautomatica
  - Ital automata PHD
  - Karbantartó anyagok
  - Magic Comfort Plus
  - Magic De Luxe Redesigne
  - Modo Mio (029HR2)
  - Modo Mio (029HR6)
  - Modo Mio (029R5)
  - Modo Mio (SIN029R2)
  - Modular Idea autom.Kafemat
  - Nina Bar
  - Odea Giro & Giro Plus
  - Odea Go
  - Office One
  - Piccina (032L)
  - Primea Ring
  - Primea Touch Plus 2007
  - Royal AMBRA
  - Royal Cappuccino
  - Royal Digital
  - Royal Office Superautomatica
  - Royal Professional
  - SG200 Italautomata
  - Solis Master 5000 DIGITAL
  - Solis Master 5000 SUP018S
  - Solis Master 5000 V2 SUP018S
  - Spidem My Coffee RS DRS
  - SPIDEM Villa
  - Super Idea
  - Talea Giro
  - Talea Giro Plus V2
  - Talea Ring
  - Talea Ring Plus V2
  - Talea Tejsziget 0,4 l
  - Talea Touch
  - Via Veneto Combi Karos
  - Via Veneto Karos
  - Via Venezia
  - Vienna
  - Vienna Caffe Nova
  - Xelsis kafemati
  - XSmall Steam & Plus
Informacije
Dostava & Povraćaj
Vaša privatnost
Jogi nyilatkozat
Pravila upotrebe
Kontaktirajte nas
BOX_HEADING_PAGE8
BOX_INFORMATION_LINK

BOX_HEADING_PAGE4

Uslovi upotrebe

Radi jednostavnijeg koriš?enja ove stranice svaki aparat je zastupljen odredjenom verzijom crte?a rezervnih dijelova. Ispod crte?a se nalaze tabele u kojima su nazna?ene cijene sa PDV-om (u Republici Ma?arskoj 27%). Kod rezervni dijelovi sa cijenom 0, na dan unošenja podataka cene su bile nepoznate. Ako Vas takav deo interesuje zatra?ite ponudu od nas.

Nakon naru??be, prije isporuke, ?emo stupiti u kontakt sa Vama. U slu?aju da se neki rezervni dio tokom vremena mijenjao, šaljemo novi dio.

O koriš?enju sajta...

1. Odaberite tip aparata za koji tra?ite rezervni dio (kliknite na fotografiju aparata ili odaberite sa liste kategorija)

2. Nakon otvaranja nove stranice, dolazite do svih crte?a doti?nog aparata, jedne verzije.

3. Odaberite onaj crte? na kojem se nalaiz tra?eni dio (kliknite na crte?).

4. Nakon otvaranja novog crte?a potra?ite doti?ni dio, i zapamtite broj pozijije dijela na crte?u..

5. U tabeli ispod ctre?a potra?ite broj pozijije tra?enog dijela.

6. Pored broja pozicije nalazi se prozor?i? u koji unesite koli?inu koju ?elite naru?iti.

7. Za registrovanje podatka (koli?ina rezervnog dijela) pritisnite dugme "Dodaj u košaricu", koji se nalaze na po?etku i na kraju liste, sa desne strane ekrana.

8. Ovako dolazite do liste dotada naru?enih rezervnih delova (ne svih dijelova ve? samo dijelova aktuelne naru??be).

9. Odavde mo?ete nastaviti naru??bu (dugme "Nastavi kupovati"), ili mo?ete krenuti ka finalizaciji naru??be "Provjera".

10. U poslednjem slu?aju sti?ete na stranicu za registraciju "Dobrodošli, prijavite se...".

11. Ovde mo?ete da se prijavite, ako ste registrovani korisnik stranice (ispod "Postoje?i kupac"), ili da se registrujete (središnja strana ekrana, ispod "Novi kupac" sa pritiskom na "Nastavi" dugme.

12. Nakon toga dolazite do "Informacije o dostavi.." stranice. U rublici "Dodaj komentar o naru??bi.." mo?ete uneti dodtane informacije ili zahteve upu?ene knama.

13. Sa pritiskom na "Nastavi.." opciju sti?ete do odabiranja na?ina isplate (za sada samo pla?anjem unapred preko bankovskog ra?una, na osnovu našeg redra?una). Ujedno mo?ete tra?iti dostavu na drugu adresu, sa "Promijeni adresu.." tipkom. Sa pritiskom na "Nastavi.." taster još jednom mo?ete kontrolisati detalje Vaše naru??be.

14. U slede?em koraku sti?ete do "Vaša naru??ba je ora?ena..." stranice.

15. Krenu?i dalje, na pri registraciji zadatu e-mail adressu šaljemo potvrdu Vaše naru??be sa njemim detaljima. Mejl sa istim sadr?ajem sti?e i na naš server da se blagovremeno informišemo o Vašij naru??bi.

?elimo Vam prijatne trenutke pri kupovini na našim stranicama!

Nađi brzo
 
Koristite ključne reči proizvoda kojeg tražite.
Jezici
Magyar Horváth Szerb English
Valute
BOX_HEADING_ONLINE
Hivatalos szakszerviz

© 2008 osCommerce Powered by: oscommerce.hu