Saeco Alkatrészek
   Akciós termékek  |  Személyes beállítások  |  Kosár tartalma  |  Pénztár   
Termékek
  - Aroma
  - AULIKA Automaták
  - Brake Point 36
  - Caffe Crema
  - Caffé IT
  - Combi Snack
  - DA7P Italautomata
  - DA7P Plus Italautomata
  - Family és Nagytartályos
  - Gaggia Classic
  - Gaggia New Baby Class
  - Gastro Profi 2
  - Gran Crema
  - Group_500
  - Helyszíni javítás -Bp
  - Idea Modular
  - Incanto De Luxe
  - Incanto SIRIUS
  - Incanto Superautomatica
  - Ital automata PHD
  - Karbantartó anyagok
  - Magic Comfort Plus
  - Magic De Luxe Redesigne
  - Modo Mio (029HR2)
  - Modo Mio (029HR6)
  - Modo Mio (029R5)
  - Modo Mio (SIN029R2)
  - Nina Bar
  - Odea Giro & Giro Plus
  - Odea Go
  - Office One
  - Piccina (032L)
  - Primea Ring
  - Primea Touch Plus 2007
  - Royal AMBRA
  - Royal Cappuccino
  - Royal Digital
  - Royal Office Superautomatica
  - Royal Professional
  - SG200 Italautomata
  - Solis Master 5000 DIGITAL
  - Solis Master 5000 SUP018S
  - Solis Master 5000 V2 SUP018S
  - Spidem My Coffee RS DRS
  - SPIDEM Villa
  - Super Idea
  - Talea Giro
  - Talea Giro Plus V2
  - Talea Ring
  - Talea Ring Plus V2
  - Talea Tejsziget 0,4 l
  - Talea Touch
  - Via Veneto Combi Karos
  - Via Veneto Karos
  - Via Venezia
  - Vienna
  - Vienna Caffe Nova
  - Xelsis
  - XSmall Steam & Plus
Információk
Szállítás és garancia
Az adatkezelésről
Jogi nyilatkozat
A használat szabályai
Kapcsolat - Vevőszolgálat
Általános szerződési feltételek
Linkajánló

Jogi nyilatkozat

Az áruház kezelése

Bevezetés

Cady-Trade95 Kft - Saeco Magyarországi kizárólagos import?r. - a továbbiakban Saeco kizárólagos import?r - honlapja csak a jelen szabályzatban meghatározott feltételekkel és kikötésekkel használható. A Saeco HU kizárólagos import?r nem vállalja a felel?sséget a weboldalakon található információk teljességéért és helyességéért. A honlapon közölt, jöv?t illet? állítások a Saeco HU kizárólagos import?r legjobb tudásán és meggy?z?désén alapulnak. Effajta állítások a Saeco HU kizárólagos import?r azon nézetét hivatottak tükrözni, amelyek a jöv?beli eseményekre tekintettel egy adott id?pontban születtek, és ki vannak téve kockázatoknak, illetve bizonytalanságoknak. Számos tényez?b?l ered?en a valós eredmények jelent?sen eltérhetnek az itt bemutatottaktól. Ezen oldal meglátogatásával egyidej?leg Ön mindenféle korlátozás és fenntartás nélkül elfogadja a Használati Feltételeket.

Általános feltételek

 • 1. Szerz?i jogok

  A Saeco HU kizárólagos import?r internetes megjelenésének oldalai szerz?i jogvédelem alatt állnak. A szerz?i jogvédelem különösen az oldalak sokszorosítására, letöltésére és más médiában történ? felhasználására vonatkozik. Másolásuk, megváltoztatásuk, felhasználásuk és értékesítésük - még kivonatos formában is - csak a Saeco HU kizárólagos import?r engedélyével történhet. A szerz?i jogvédelem kiterjed a weblapok tartalmára és küls? megjelenésére is. Szövegek, szövegrészek és képanyagok felhasználásához (kivéve a Saeco HU kizárólagos import?r sajtóképeit) a Saeco HU kizárólagos import?r el?zetes írásbeli hozzájárulására van szükség. A közzététel és sokszorosítás joga a Saeco HU kizárólagos import?rt illeti meg.

  A Saeco HU kizárólagos import?r sajtóképeit* a Saeco HU kizárólagos import?r el?zetes hozzájárulása nélkül nyomtatott vagy elektronikus médiában közzé lehet tenni. Az e célból felhasznált Saeco HU kizárólagos import?r sajtóképeken szerepelnie kell a "© Cady-Trade 95 Kft - Saeco Magyarországi kizárólagos import?r., évszám, Minden jog fenntartva" szöveg? hivatkozásnak. Az ilyen felhasználások díjmentesek. A felhasználó köteles azonban egy példányt a Saeco HU kizárólagos import?r rendelkezésére bocsátani abból a sajtópéldányból, illetve megadni annak a honlapnak a címét, ahol a sajtókép megjelent.

  *Sajtókép alatt azon képeket kell érteni, amelyeket Saeco HU kizárólagos import?r a médiában való megjelenés céljából közzétesz.
 • 2. Márkanevek

  Az ezen internetes oldalakon használt Saeco HU kizárólagos import?r és a Saecohoz köthet? különböz? emblémák, valamint termékmegjelölések Saeco védjegyoltalom és védjegy bejelentés alatt állnak. Ezen védjegyek bármilyen jogtalan felhasználása tilos és törvénysértésnek min?sül.
 • 3. Harmadik személy weboldalaiért a felel?sségvállalás kizárása

  a. Az internetes oldalak tartalmazhatnak olyan internetes weblapokhoz történ?, Saeco HU kizárólagos import?rt?l független kapcsolódásokat (ún. hiperlinkeket) is, amelyek harmadik személyek gondozásában állnak, és amelyek tartalma a Saeco HU kizárólagos import?r el?tt nem ismert. Az idegen internetes oldalakra kapcsolódó linkek csak a navigálás megkönnyítését szolgálják. Az ezeken az oldalakon található kijelentéseket ennek megfelel?en a Saeco HU kizárólagos import?r nem tekinti magáénak. Fentiek alapján nem vállalunk felel?sséget különösen az ilyen oldalakon, illetve oldalakkal elkövetett jogszabálysértésekért, és másoknak okozott károkért.

  b. Azon internetes oldalak tulajdonosai, amelyekhez a Saeco HU kizárólagos import?r által m?ködtetett internetes megjelenésen keresztül hiperlink kapcsolódik, kizárólagos felel?sséggel tartoznak mind oldalaik tartalmáért, mind pedig az oldalakon ajánlott termékek eladásáért és a megrendelések lebonyolításáért.

  c. Saeco HU kizárólagos import?r nem felel a szerz?i jogoknak, iparjogvédelmi jogoknak és a személyiségi jogoknak a hiperlinkkel ellátott, idegen oldalon történ? megsértéséért.

  d. A hiperlinkkel kapcsolódó oldal tulajdonosa, illetve fenntartója részére címzett megrendelés vagy bármilyen más jognyilatkozat esetén a látogató és e harmadik személy között jön csak létre szerz?dés, semmiképpen nem jön azonban létre szerz?dés a Saeco HU kizárólagos import?r és a látogató között.

  A csatolt internetes oldal használata során annak tulajdonosa, illetve fenntartója által közzétett használati feltételeket kell figyelembe venni.
 • 4. A felel?sség korlátozása

  A Saeco HU kizárólagos import?r komoly er?feszítéseket tesz annak érdekében, hogy a honlapot vírusmentesen tartsa fenn, ennek ellenére a honlap teljes vírusmentességét garantálni nem tudja. A dokumentumok, információk letöltését megel?z?en ezért javasoljuk, hogy gondoskodjon megfelel? vírus elleni védelemr?l, például víruskeres? alkalmazásával. Saeco HU kizárólagos import?r a vírusok által okozott károkért nem felel.

  Saeco HU kizárólagos import?r igyekszik biztosítani az internetes oldalán megjelen? szolgáltatásainak zavartalanságát valamint azok elérhet?ségét, de azt nem szavatolja.
 • 5. El?rejelzések és szándéknyilatkozatok

  Az internetes oldalon található jöv?re vonatkozó kijelentések jóhiszem?en és csak tájékoztatási céllal kerültek a honlap oldalaira. E kijelentésekt?l Saeco HU kizárólagos import?r valós eredményei jelent?sen eltérhetnek tekintettel azokra a piaci és gazdasági tényez?kre, melyek Saeco HU kizárólagos import?r tevékenységét?l függetlenül alakulnak. Ezen kijelentések gondos, a kiigazítás érdekében végzett fenntartása mellett Saeco HU kizárólagos import?r nem tudja vállalni azok mindig aktualizált formában történ? megjelentetését. Saeco HU kizárólagos import?r nem vállal felel?sséget ezen el?rejelzésekért és szándéknyilatkozatokért és ebb?l következ?en azok aktualizálásának elmaradásáért sem.

  Saeco HU kizárólagos import?r fenntartja magának a jogot, hogy a honlap tartalmában bármikor változtatásokat hajtson végre.

Személyes adatokkal kapcsolatos tudnivalók

 • 1. Általános tudnivalók

  A Saeco HU kizárólagos import?r tiszteletben tartja az internetes oldalát felkeres? személyek személyes adataihoz f?z?d? jogát. Jelen iránymutatás tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy Saeco HU kizárólagos import?r az internetes oldalt látogatók kapcsán milyen információkat tart nyilván és azokat miként használja fel, valamint arról, hogy Ön hogyan tudja ellen?rizni a jelen internetes oldalon a Saeco HU kizárólagos import?r részére eljuttatott személyes adatainak pontosságát valamint hogyan kérheti azok nyilvántartásból való törlését. Az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és - felhasználás a személyes adatokra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelel?en történik. Ennek biztosítására Saeco HU kizárólagos import?r a szükséges intézkedéséket megteszi.

  Jelen megállapítás nem vonatkozik azon internetes oldalakra, amelyek hiperlinkeken keresztül a Saeco HU kizárólagos import?r honlapjáról kereshet?ek fel.

 

 • 2. Személyes adatok felvétele, feldolgozása, felhasználása

  A Saeco HU kizárólagos import?r csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésére, illetve ehhez az adatrögzítéshez, - feldolgozáshoz illetve - felhasználáshoz a látogató kifejezetten hozzájárul. Ebben az esetben a látogató egyúttal elfogadja az alábbi, személyes adatokra vonatkozó feltéteket is. Amennyiben Saeco HU kizárólagos import?r Önt?l valamely akcióhoz vagy más célból kifejezetten személyes adatokat kér, akkor err?l, illetve különösen az adatfelvétel és tárolás céljáról, jogalapjáról, az adattárolás id?tartamáról a konkrét esetben Saeco HU kizárólagos import?r külön tájékoztatja Önt, melynek ismeretében Ön dönthet, hogy adatait megadja-e részünkre, vagy sem. A honlap használata során Saeco HU kizárólagos import?r szervere bizonyos adatokat automatikusan, - rendszeradminisztrációs, statisztikai vagy biztonsági okokból - eltárol. Ezek az adatok a következ?k: a látogató Internet-szolgáltatója, a látogató IP-címe, a szoftverböngész? verziószáma, számítógépes operációs rendszerének típusa, a weboldal, ahonnan a Saeco HU kizárólagos import?r honlapját elérte, azok az oldalak, amelyeket a honlapon meglátogatott, azok a keres?szavak, amelyeket a honlap eléréséhez használt. Ezekb?l az adatokból az adott gépre lehet visszakövetkeztetni. Az említett automatikus adatrögzítésb?l személyes adat nem kerül felhasználásra, az adatok felhasználásával az anonimitás meg?rizhet?. Az adatok harmadik személy részére történ? továbbadása szintén a személyes adatok védelmér?l szóló jogszabályi rendelkezéseknek megfelel?en történik.

  Amennyiben Ön személyes adatokat bocsát a Saeco HU kizárólagos import?r rendelkezésére, azokat a törvényes kereteket túlmen?en, illetve az Ön hozzájárulását meghaladóan nem használja fel, harmadik személyek részére nem adja tovább. A Saeco HU kizárólagos import?r az adatait az Ön hozzájárulása nélkül csak abban az esetben adja tovább, ha arra jogszabály, hatóság vagy bíróság kötelezi.
 • 3. Biztonság

  A Saeco HU kizárólagos import?r az Ön által szolgáltatott adatokat biztonságosan ?rzi, valamint óvintézkedéseket tesz az Ön személyes adatainak védelme, illetve elvesztésének, illetéktelen felhasználásának vagy módosításának megakadályozása érdekében. Saeco HU kizárólagos import?r azon szerz?déses partnerei, amelyek Saeco HU kizárólagos import?r részére nyújtott szolgáltatásokon keresztül hozzáférhetnek az Ön személyes adataihoz, kötelesek ezeket az adatokat titokban tartani, és a szerz?déses szolgáltatásokon kívüli egyéb célokra nem használhatják fel azokat.
 • 4. Személyes adatainak módosítása és törlése

  A rögzített adatokat Saeco HU kizárólagos import?r törli a nyilvántartásából, amennyiben a törvényes vagy más jogcímen történ? adattárolás feltételei már nem állnak fenn. Természetesen a személyes adatainak törlését Ön egyébként is bármikor kérheti, valamint a jöv?re vonatkozóan bármikor visszavonhatja hozzájárulását személyes adatainak felhasználására és feldolgozására vonatkozóan. Ezekben az esetekben, illetve, ha személyes adataival kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, keressen meg bennünket levélben (Cady-Trade 95 Kft - Saeco Magyarországi kizárólagos import?r. Székhelye: 1089 Budapest,Bláthy Ottó utca 4-8.), vagy E-mailen. Amennyiben tájékozódni szeretne arról, hogy a Saeco HU kizárólagos import?r milyen adatokat rögzített Önnel kapcsolatban, és azokat miként kezeli, különös tekintettel a felhasználás céljára, id?tartamára, jogalapjára, kérjük, hogy szintén a fenti címek valamelyikén keressen fel bennünket. Amennyiben észleli, hogy a Saeco HU kizárólagos import?r adatbázisában rögzített adatok nem felelnek meg a valóságnak, kérheti azok helyesbítését. Saeco HU kizárólagos import?r minden t?le telhet?t megtesz, hogy kérésének lehet?ségei szerinti legrövidebb id?n belül eleget tegyen.
 • 5. "Cookie-k"

  A honlap használatának megkönnyítése céljából Saeco HU kizárólagos import?r anonim látogatásazonosítót, ún. "cookie"-kat használ. Az anonim látogatásazonosítók kisméret? adatok, melyek ideiglenesen a böngész?programról az Ön számítógének merevlemezére kerülnek az oldal látogatásával, és amelyek az oldal használatához szükségesek lehetnek. Az anonim látogatásazonosítók telepítése révén lehet?vé válik, hogy a honlapot szolgáltató szerver felismerje, hogy Ön már járt a honlapon, így bizonyos, már megadott adatokat nem kér újra, illetve a látogató szokásainak megismerése révén segíti a szolgáltatót a szolgáltatás tökéletesítésében. A látogatást azonosító csak a gép felismerésére alkalmas, a látogató személyének felismerésére nem képes. Az anonim látogatásazonosítókat a legtöbb böngész?program automatikusan elfogadja. A böngész?program beállításával azonban kiküszöbölheti a látogatásazonosító telepítését a merevlemezére. Amennyiben a böngész?program e funkciójáról többet szeretne megtudni, tájékozódjon a böngész?program Súgó menüpontjában.

Használati feltételek módosítása

A Saeco HU kizárólagos import?r fenntartja magának a jogot a jelen használati feltételek megváltoztatására. Az aktuális feltételekr?l a felhasználó a honlap ezen részén mindig tájékozódhat.

Egyéb rendelkezések


A jelen használati feltételekben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései az irányadók. Bármelyik rendelkezés érvénytelensége vagy érvénytelenné válása a többi rendelkezés érvényességét nem érinti.

 

 

Gyorskeresés
 
Ide kell beírni a keresett cikk nevét.
Nyelvek
Magyar Horváth Szerb English
Pénznemek
Rendeljen online szerviz szolgáltatást!
Hivatalos szakszerviz

© 2008 osCommerce Fejlesztő: oscommerce.hu