Saeco Alkatrészek
   Akcija  |  Moj račun  |  Košarica  |  Provjera   
Kategorije
  - 00 Održavanje
  - 10.1Via Veneto
  - 10.2Via Veneto Combi
  - Aroma
  - AULIKA Kafemati
  - Brake Point 56
  - Cafe IT
  - Caffe Crema
  - Combi Snack
  - DA7P ap.za tople napitke
  - DA7P PL ap.za tple napitke
  - Family i aparat sa Velikim rezer
  - Gaggia Classic
  - Gaggia New Baby Classic
  - Gatro Profi 2
  - Gran Crema
  - Group 500
  - Helyszíni javítás -Bp
  - Idea Modular superautomatica
  - Incanto
  - Incanto De Luxe
  - Incanto Sirius
  - Ital automata PHD
  - Magic Comfort Plus
  - Magic De Luxe
  - Modo Mio (029HR2)
  - Modo Mio (029HR6)
  - Modo Mio (029R5)
  - Modo Mio (SIN029R2)
  - Nina Bar
  - Odea Giro i Giro Plus
  - Odea Go
  - Office One
  - Piccina (032L)
  - Primea Ring
  - Primea Touch +
  - Royal AMBRA
  - Royal Cappucino
  - Royal Digital
  - Royal Office
  - Royal Professional
  - SG200
  - Solis Master 5000 DIGITAL
  - Solis Master 5000 SUP018S
  - Solis Master 5000 V2 SUP018S
  - Spidem My Coffee
  - Spidem Villa
  - Super Idea
  - Talea Giro
  - Talea Giro PL V2
  - Talea Mlecno ostrvo 0,4 l
  - Talea Ring
  - Talea Ring PL V2
  - Talea Touch
  - Via Venezia
  - Vienna
  - Vienna, Caffe Nova
  - Xelsis automatski kafemati
  - XSmall Stema
Informacije
Dostava i povrat
Privatnost podataka
Jogi nyilatkozat
Uvjeti korištenja
Kontakt
BOX_HEADING_PAGE8
BOX_INFORMATION_LINK

BOX_HEADING_PAGE3

Uvjeti korištenja

VA?NE PRAVNE INFORMACIJE I UVJETI KORIŠTENJA

Svako korištenje www.saecoalkatresz.hu podlije?e ni?e iznesenim uvjetima. Dokumenti publicirani na www.saecoalkatresz.hu ne smiju se kopirati osim ukoliko se kopije ne koriste za nekomercijalnu i osobnu upotrebu. Uz poštivanje gore navedenog ograni?enja, kopiranje je dozvoljeno samo uz navo?enje svih zadr?anih napomena i upozorenja o autorskim pravima, drugih upozorenja o vlasništvu bilo koje vrste, te svih ograni?enja od odgovornosti koja su na ovom web site-u navedena. Bilo kakvo kopiranje, reprodukcija ili distribucija informacija sadr?anih na ovom web site-u dozvoljena je samo uz prethodno izri?ito odobrenje Cady-Trade95 d.d.o.

Ovaj web site je sa?injen tako da daje informacije i da obezbedi nabavku rezervnih dijelova za Saeco aparate. Sadr?i informacije o proizvodima i uslugama vezanih uz Saeco aparate. Ova web stranica ne sadr?i potpune servisne informacije i sa?injena je kao dodatak, a ne kao zamjena za stru?nost, vještinu, znanje i procjenu tehi?kog osoblja koje se brine o stanju aparata navedenog proizvo?a?a. Niti jedan vlasnik ili korisnik Saecovih aparata ne bi smio koristiti informacije sadr?ane na ovoj web stranici za lociranje problema ili servisiranje bez konzultacije s kvalificiranim tehi?kim osobljem. Za specifi?ne savjete i upute u svezi s proizvodima i uslugama spomenutim na ovom web site-u, molimo da se obratite izravno ovlaš?enim servis centrima u vašoj zemlji ili na Cady-Trade95 d.o.o.. Prema propisima u velikom broju zemalja, mogu?nosti Cady-Trade95 d.o.o. da osigura informacije i/ili izravno odgovori na pitanja u pogledu proizvoda koji se mogu nabaviti na Vašem tr?ištu mogu biti ograni?ene.

Cady-trade95 d.o.o. ?e poduzeti odgovaraju?e napore kako bi informacije na ovom web site-u bile to?ne i precizne, ali ne daje nikakva jamstva u pogledu njihove to?nosti ili potpunosti. Svi korisnici
www.saecoalkatresz.hu suglasni su s ?injenicom da osobno snose svaki rizik u vezi s pristupom i korištenjem sadr?aja ove web stranice. Cady-trade95 d.o.o. ovime isklju?uje svoju odgovornost za svaku izravnu i/ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizi?i iz pristupa, korištenja ili nemogu?nosti korištenja www.saecoalkatresz.hu kao i za bilo kakvu pogrešku ili propust u sadr?aju ove web stranice. Cady-Trade95 d.o.o. pridr?ava pravo bilo kakve izmjene sadr?aja ovog web site-a, u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga, bez prethodne obavijesti te isklju?uje svoju odgovornost za mogu?e posljedice takvih izmjena.

Ovaj web site sadr?ava informacije tre?ih strana i linkove na druge site-ove na Internetu nad kojima Cady-Trade95 d.o.o. nema nikakvu kontrolu.  Cady-Trade95 d.o.o. ne daje nikakva jamstva u pogledu to?nosti ili bilo koje druge karakteristike takvih informacija i ne preuzima nikakvu odgovornost za te informacije.
Nad svim slikama i informacijama sadr?anim na ovom web site-u postoje autorska prava.

Cady-Trade95 d.o.o. poštuje privatnost posjetilaca svojih online site-ova i prikupljat ?e podatke o identitetu osoba, kao što su ime, adresa, broj telefona ili e-mail adresa samo kad su ustupljeni dobrovoljno. Te podatke ?emo koristiti kako bismo udovoljili vašim zahtjevima za informacijama i s vremena na vrijeme, koristit ?emo ih kako bismo bolje razumjeli vaše potrebe. U svezi s tim, povremeno ?emo vaše osobne podatke koristiti kako bismo stupili u kontakt s vama. Izri?ito izjavljujemo da Cady-Trade95 d.o.o. ne?e prodavati ili na bilo koji drugi na?in, osim gore navedenog, koristiti vaše osobne podatke niti ih prenositi bilo kojoj tre?oj strani bez vašeg odobrenja. Sve promjene politike zaštite privatnosti na Internetu Cady-Trade95 d.o.o. bit ?e pravodobno objavljene na ovoj web stranici ili vam na drugi prikladan na?in biti u?injene dostupnima.

Brzo nađi
 
Koristite ključne riječi proizvoda kojeg tražite.
Jezik
Magyar Horváth Szerb English
Valuta
BOX_HEADING_ONLINE
Hivatalos szakszerviz

© 2008 osCommerce Powered by: oscommerce.hu