Saeco Alkatrészek
   Rasprodaja  |  Moj nalog  |  Sadržaj korpe  |  Plaćanje   
Kategorije
  - Aroma
  - AULIKA Kafemati
  - Brake Point 36
  - Caffe Crema
  - Caffé IT
  - Combi Snack
  - DA7P Italautomata
  - DA7P Plus Italautomata
  - Family és Nagytartályos
  - Gaggia Classic
  - Gaggia New Baby Class
  - Gastro Profi 2
  - Gran Crema
  - Group_500
  - Helyszíni javítás -Bp
  - Incanto De Luxe
  - Incanto SIRIUS
  - Incanto Superautomatica
  - Ital automata PHD
  - Karbantartó anyagok
  - Magic Comfort Plus
  - Magic De Luxe Redesigne
  - Modo Mio (029HR2)
  - Modo Mio (029HR6)
  - Modo Mio (029R5)
  - Modo Mio (SIN029R2)
  - Modular Idea autom.Kafemat
  - Nina Bar
  - Odea Giro & Giro Plus
  - Odea Go
  - Office One
  - Piccina (032L)
  - Primea Ring
  - Primea Touch Plus 2007
  - Royal AMBRA
  - Royal Cappuccino
  - Royal Digital
  - Royal Office Superautomatica
  - Royal Professional
  - SG200 Italautomata
  - Solis Master 5000 DIGITAL
  - Solis Master 5000 SUP018S
  - Solis Master 5000 V2 SUP018S
  - Spidem My Coffee RS DRS
  - SPIDEM Villa
  - Super Idea
  - Talea Giro
  - Talea Giro Plus V2
  - Talea Ring
  - Talea Ring Plus V2
  - Talea Tejsziget 0,4 l
  - Talea Touch
  - Via Veneto Combi Karos
  - Via Veneto Karos
  - Via Venezia
  - Vienna
  - Vienna Caffe Nova
  - Xelsis kafemati
  - XSmall Steam & Plus
Informacije
Dostava & Povraćaj
Vaša privatnost
Jogi nyilatkozat
Pravila upotrebe
Kontaktirajte nas
BOX_HEADING_PAGE8
BOX_INFORMATION_LINK

BOX_HEADING_PAGE1

Uslovi upotrebe

Va?ne napomjene:
Iz razloga usavršavanja proizvoda mo?e da se desi da se odre?eni rezervni dijelovi zamene novima. Cene ovakvih dijelova mogu da odstupaju od one nazna?ene na stranicama ovog Web sajta. U ovakvim slu?ajevima Vas obavještavamo o izmenama još prije isporuke.
Primjer: crte? odre?enog dijela sadr?i stariji dio. Naziv i kod novog dijela mo?e biti razli?it od onog sa crte?a. U slu?aju da vi naru?ite stari dio, mi vam blagovrijemeno šaljemo potrebno obaviještenje o izmjeni.

Isporuka:

Nakon Vaše naru??be naše kolege iz distribucije stupaju u kontakt sa Vama. U najkra?em mogu?em roku Vam isporu?ujemo naru?enu robu. Troškovi (sa PDV-om 25%) isporuke u Republici Ma?arskoj su slede?e:

 

troškovi isporuke/paket (HUF) 

Te?ina paketa

Troškovi trensporta

Troškovi naplate u gotovini do 50.000,-HUF

Troškovi naplate u gotovini do 100.000,-HUF

Troškovi naplate u gotovini do 300.000,-HUF

Troškovi naplate u gotovini do 500.000,-HUF

0,1 – 3 kg

705+PDV

1180+ PDV

1590+PDV

2325+PDV

3900+PDV

3,1 – 10 kg

840+PDV

1310+ PDV

1730+PDV

2465+PDV

4040+PDV

10,1 – 20 kg

925+PDV

1400+ PDV

1820+PDV

2555+PDV

4130+PDV

20,1 – 25 kg

1160+PDV

1645+ PDV

2065+PDV

2800+PDV

4375+PDV

25,1 – 31,5 kg

1450+PDV

1955+ PDV

2375+PDV

3110+PDV

4685+PDV

31,6 – 50 kg

2175+PDV

2725+PDV

3145+PDV

3880+PDV

5455+PDV

Pored gorenavedenih troškova ra?unajte sa troškovima logistike od 450 forinti. U slu?aju isporuke, na teritorije izvan Evropske Unije, troškovi carinjenja nisu uklju?eni u gorenavedene iznose.

Garancija:

Centralni servis u Rep.Ma?arskoj se nalazi u Budimpešti na slede?oj adresi:
Cady-Trade 95 d.o.o.
1046 Budimpešta,
ulica Kiss Ern? br. 3/a.
T (4 linije):+36 1 4777020
T (2 linije):+36 1 3230556
F:+36 1 4777023
Radno vrijeme:
Radnim danima od 08:00 do 16:00

Na rezervne delove ugra?enen u ovlaš?enim SAECO servisima obezbe?ujemo garanciju u roku od 6 mijeseci. Iznimci su rezervni dijelovi koji su izlo?eni habanju (na primjer brtve i no?evi u mlincu).

Nađi brzo
 
Koristite ključne reči proizvoda kojeg tražite.
Jezici
Magyar Horváth Szerb English
Valute
BOX_HEADING_ONLINE
Hivatalos szakszerviz

© 2008 osCommerce Powered by: oscommerce.hu